· 

Is proof of stake de toekomst?

De ECON-commissie heeft tegen een wijzigingsvoorstel gestemd voor MiCA (Markets in Crypto Assets) dat Bitcoin uit de EU zou hebben verbannen. Het idee om de crypto-regelgeving in de hele EU te harmoniseren is een goede stap, omdat het bedrijven, investeerders en consumenten duidelijkheid geeft. Er zijn echter ook zorgen geuit door de Green Party. Proof of work verbruikt immers veel energie en er is sprake van een grote discussie over de vraag of Bitcoin mining een negatieve invloed op het milieu heeft. Wat als de regelgevers besluiten dat proof of work de inspanningen om klimaatverandering te stoppen ondermijnt? Is proof of stake dan de toekomst van crypto?

proof of stake

Proof of work wordt bekeken

Wanneer er gesproken wordt over het energieverbruik van miners, vergelijken deelnemers in de discussie het vaak met het verbruik van kleinere landen. Dit kan misleidend zijn, omdat andere technologieën ook flinke hoeveelheden energie verbruiken. Maar het is een feit dat Bitcoin en andere blockchains die afhankelijk zijn van proof of work veel energie verbruiken.

 

De argumenten die Bitcoiners aandragen zijn aantrekkelijk. Mining kan worden gebruikt om energie te verbruiken die anders verloren zou gaan. En miners die schone energiebronnen aangeboden krijgen, zijn bereid daarvoor te betalen, zoals in het verleden al is bewezen.

 

Toch zou men kunnen stellen dat een vermindering van het verbruik door mining te verbieden, een beter resultaat voor het milieu zou opleveren. Het blijft een lastige discussie met voors en tegens. 

Is proof of stake de toekomst van crypto?

 

Proof of stake gebruikt slechts een zeer minimaal deel van de energie die wordt gebruikt voor proof of work. Er is ook geen concurrentie tussen stakers om nieuwe hardware te kopen en oude hardware apparatuur van de hand te doen. Staken is niet alleen efficiënt, het maakt het zelfs mogelijk voor retailbeleggers om deel te nemen aan de consensus mechanisme en er een fee voor te krijgen. De meeste cryptovaluta die na 2020 zijn gelanceerd, hebben proof of work niet eens meer overwogen.

 

Het lijkt erop dat proof of stake al populairder was geworden om andere redenen dan milieuoverwegingen. Regelgeving in de EU en de Vernigde Staten zou een segment van de markt kunnen versterken dat de afgelopen twee jaar al sterker is geworden. Echter, dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat proof of work verouderd zal raken.

 

Het feit dat de opgewekte stroom wordt ingezet maakt Bitcoin nog steeds de meest waardevolle coin in de wereld van crypto. Regelgeving zal dat niet snel veranderen, maar het kan wel ondersteunend zijn voor andere cryptocoins die inmiddels een ander pad hebben gekozen en daardoor onderscheidend te werk kunnen gaan. Terwijl het EU-parlement tegen een verbod op proof-of-work stemde, onderzoekt de VS nog steeds de milieueffecten volgens het uitvoeringsbesluit voor digitale activa dat door president Biden van de Verenigde Staten is ondertekend.