Lightning network: de nieuwe revolutie binnen de Blockchain technologie

De technologie die ten grondslag ligt aan de Bitcoin wordt als revolutionair gezien. Zelfs de hedendaagse banken onderzoeken hoe zij deze technologie kunnen gebruiken in de toekomst. De technologie rondom de Bitcoin heeft ook echter een zogeheten ´bottleneck´, aangezien de hype en het aantal bestedingen in cryptovaluta steeds groter wordt. De uitdaging zit hem in de zogenaamde schaalbaarheid, het vermogen van een netwerk te vergroten doordat het gebruik of het aantal gebruikers groeit.

Lightning network Bitcoin

Blockchain technologie

Onlosmakelijk verbonden met de Bitcoin is de blockchain technologie. De blockchain is een soort database waarin alle Bitcoins en alle Bitcoin transacties worden bewaard. Momenteel kan het netwerk van de Bitcoin maar ongeveer 10 transacties per seconde aan. Dit wordt mede veroorzaakt doordat er elke 10 minuten maar één megabyte aan data kan worden toegevoegd aan de Blockchain technologie. Door deze beperkte data toevoer ontstond er een `blocksize`debat. Daarnaast zijn er Bitcoin gebruikers ontevreden over de zogenaamde transactiekosten. 

Uiteindelijke conclusie hiervan is als volgt, de huidige limiet van één megabyte gaat voorlopig niet veranderen. Er zal dus een nieuwe technologie ontwikkelt moeten worden om de hoeveelheid transacties per seconde te verhogen. 

 

In het huidige Bitcoin netwerk worden alle transacties van iedereen bewaart op alle computers. Door deze transparantie was het netwerk ook erg veilig, maar maakte het systeem dus erg traag. Het Lightning network heeft als doel dat een computer enkel de data opslaat van je eigen transacties. Als de transactie is voltooid wordt deze uitgezonden naar de blockchain. Dit zorgt ervoor dat er per transactie maar twee keer gebruik wordt gemaakt van de blockchain, wanneer de blockchain wordt geopend en afgesloten. Het is een handleiding om de blockchains op te schalen en sneller te maken en zou in principe op iedere blockchain toegepast kunnen worden.

 

Uiteraard is het nodig dat de Lightning network uitvoerig wordt getest en dit is gebeurd door 3 onafhankelijke teams, ACINQ, blockstream en Lightning Labs. Begin december 2017 werd er aangekondigd dat de tests zijn afgerond op het netwerk van de Bitcoin. Om potentiële Lightning Network klanten te informeren en bekend te maken met het nieuwe principe, is er een website gelanceerd om het veilig uit te proberen in een testomgeving: https://htlc.me/. Veel Bitcoin experts zijn tot nu toe erg enthousiast over het Lightning Network, wat hopelijk dit jaar gelanceerd kan worden.