Bitvavo officieel geregistreerd als digitale vermogensbeurs bij De Nederlandsche Bank (DNB)

Als gevolg van de wet- en regelgeving die op 21 mei 2020 in Nederland is ingevoerd (de wijziging van de vierde anti witwas richtlijn), zijn aanbieders van diensten voor (i) het uitwisselen van digitale activa en niet-contant geld en (ii) aanbieders van de bewaarder van digitale vermogensportefeuilles verplicht zich te registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB) om hun diensten te kunnen blijven aanbieden. Bitvavo heeft deze registratie op 11 november 2020 verkregen.

Wat verandert er voor bestaande Bitvavo-gebruikers?

In principe verandert er niets voor bestaande Bitvavo-gebruikers. Bitvavo voegt mogelijk wel aanvullende verificatiestappen toe voor het verzenden van digitale middelen naar externe wallets. Daarmee wordt de veiligheid van financiële transacties verder beveiligd. Sinds de oprichting streeft Bitvavo ernaar om zo goed mogelijk te voldoen aan relevante wet- en regelgeving, zoals reeds toegepast in vergelijkbare sectoren. Denk hierbij aan banken, accountantskantoren en andere financiële instellingen voor bijvoorbeeld beleggingen en aandelen. Hierdoor was Bitvavo voorbereid op de komende wet- en regelgeving en was haar dienstverlening hier al op afgestemd, wat het proces van het verkrijgen van de registratie vereenvoudigde.

 

Omdat de huidige regelgeving slechts het begin is van regulering in de crypto-sector, zal Bitvavo ernaar streven om voorop te blijven lopen in de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en actief blijven bijdragen aan deze ontwikkelingen.

Op welke aspecten valt deze registratie?

Bitvavo is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) als aanbieder van digitale activadiensten. De Nederlandsche Bank ziet alleen toe op de naleving door Bitvavo van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet van 1977. Bitvavo staat niet onder het prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank of gedragstoezicht door de AFM. Dit betekent dat financiële vereisten of bedrijfsrisico's niet worden bewaakt en dat er geen specifieke consumentenbescherming is.

Wat betekent deze registratie voor Bitvavo?

Vanwege de positie van Bitvavo als marktleider in Nederland en met een kantoor gevestigd in Amsterdam, moest Bitvavo zich registreren bij De Nederlandsche Bank als cryptodienstverlener. De registratie van Bitvavo en het snel ontwikkelende regelgevingskader met betrekking tot digitale activa gaan gepaard met een toenemende interesse van institutionele klanten. Deze ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat in 2020 ruim € 3 miljard aan digitale activa door Nederlandse klanten is uitgewisseld op het Bitvavo-platform.

 

Naast het verkrijgen van een Nederlandse registratie, verwacht Bitvavo in de nabije toekomst het registratieproces in verschillende Europese landen af te ronden.