Moet je inkomstenbelasting betalen over minen?

Het is reeds bekend dat je belasting moet betalen over de totale waarde van je cryptocoins. Maar wat nou als je zelf coins maakt door middel van mining, geldt dat dan ook als inkomen? Waarschijnlijk niet. Dat schrijft tenminste de Staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een brief aan de Tweede Kamer over de fiscale aspecten van cryptovaluta.

 

Omdat cryptovaluta, en zeker het massale gebruik ervan, een vrij nieuwe trend is, is het vaak niet duidelijk hoe en bovendien ook hoeveel belasting je erover zou moet betalen. Een troost: ook de Belastingdienst zelf worstelt nog met dit vraagstuk.

 

Belasting betalen over mining van cryptocoins?

Is minen een inkomstenbron?

Een belangrijke vraag is of het minen van digitale valuta als bron van inkomen geldt. Dat wil zeggen, vallen cryptovaluta afkomstig uit mining in belasting box 1, waar naast loon onder meer belastbare inkomstenbronnen zoals winst uit een onderneming maar ook fooien en andere inkomsten vallen?


Het korte antwoord is: waarschijnlijk niet. Volgens de staatssecretaris zal bij mining én handel in cryptovaluta door een natuurlijk persoon 'vermoedelijk niet snel sprake zijn van een bron van inkomen'.

De belastinginspecteur bepaalt

Het is de vraag of er winst wordt beoogd en tevens of er een voordeel te verwachten is. Daarbij spelen de investeringen die je ervoor moet doen een rol alsook het moment waarop je begint met minen. Bij een nieuwe munt is het namelijk doorgaans zo dat je per transactie relatief veel munten genereert, maar in een later stadium wordt dat steeds minder. De oorzaak ligt in de toenemende complexiteit van het rekenwerk.

 

Het vermoeden van de staatssecretaris is dat voor particulieren opbrengsten uit minen niet als bron van inkomsten gaan tellen en dus ook niet zo belast wordt. Er is een kanttekening: uiteindelijk is het 'ter beoordeling van de inspecteur'. Voor bedrijven die professioneel opbrengsten genereren via mining geldt wel dat de opbrengsten hetzelfde worden belast als andere bedrijfsinkomsten.

Vermogensbelasting betalen

Valt mining dan onder de categorie vermogensbelasting? Ja, dat moet je zeker betalen over je bitcoins, dat was al bekend. Je betaalt belasting over de waarde van je bezittingen op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. Tot 30.000 euro ben je daar trouwens van vrijgesteld.

 

De vraag is  dan al snel wat de waarde is van je bitcoins of andere crypto's op deze peildag? De prijs van de digitale munten wisselt namelijk vaak sterk per handelsplatform. De koers op het gebruikte omwisselplatform is volgens de staatssecretaris 'de meest voor de hand liggende koers' om te hanteren.

Betaald krijgen in cryptomunten

Stel, je krijgt als werknemer betaald in de vorm van cryptovaluta? De fiscus ziet dat als een salaris in natura. Dat betekent dat de waarde omgerekend dient te worden naar euro's en over dat bedrag moet vervolgens belasting betaald worden. Bedrijven die betaald krijgen in bitcoins of andere crypto's moeten dat omrekenen in euro's en dat bedrag moet tot de omzet van het bedrijf worden gerekend.

 

Bron: rtlz.nl